‌‌‌‍‍‌‌‌‌‌

    جهت تکمیل فرایند استخدام ، درج اطلاعات کامل در تمامی فیلدها الزامیست.

اطلاعات شخصي
نام:                                         
نام خانوادگي :                            
شماره شناسنامه:            
کد ملی:                            
نام شهر مورد تقاضا :     تعیین شهر محل خدمت می بایست از مندرجات جدول مشخصات شهرها باشد 
 سابقه پرداخت حق بیمه  (به ماه):          
 جنسيت:                          
تحصيلات (آخرين مدرك تحصيلي)
درجه تحصيلي :                      
رشته تحصيلي:        
تاريخ اخذ مدرک: